Behandeling

Moniek Beelen | behandeling & coaching

Wil jij dat jouw kind:
• Weer lekker in zijn vel komt te zitten?
• Meer controle heeft over zijn/haar emoties?
• Minder in bed plast?
• Meer zelfvertrouwen heeft?
• Zich beter leert focussen?
• Leert om eigen keuzes te maken?

‘De enige waarheid is dat elk kind het recht heeft
om tot zichzelf / zijn recht te komen’

Heb jij een vraag over het gedrag van jouw zoon/dochter, loopt hij/zij in alledaagse situaties steeds ergens tegenaan of is er een andere reden waardoor er even extra ondersteuning mag zijn?

Binnen praktijk Moniek Beelen bieden wij behandeling op maat, zowel ambulante begeleiding en behandeling alsook GGZ- behandeling, bij lichte problematiek.

Behandeling is effectief bij tal van klachten zoals teruggetrokken gedrag, angsten, gedragsproblemen, psychosomatische klachten (buik-hoofdpijn zonder medische oorzaak), gedragsverandering, onrustig gedrag, trauma en onverwerkte emoties (bij ouders en/of kind).

Heb je hierover vragen als ouder of geeft je kind klachten aan? Dan is ondersteuning in deze vorm met individuele behandeling passend. Uniek in ons concept is het kijken met en vanuit het kind en/ of de jongere in combinatie met de belangrijke ondersteuners eromheen (ouders, school, anders belangrijke partijen). Dit wil zeggen dat wij systemisch werken. De behandeling kenmerkt zich door individueel werken met het kind én zijn/haar omgeving, om zo weer tot een optimale ontwikkeling te (kunnen) komen.

Er wordt volgens een specifiek stappenplan gewerkt met een vrijblijvend kennismakingsgesprek (live of telefonisch), een intake en erna individuele en/of gezinssessies met het kind en/of de ouder. Tijdens deze sessies staat het creëren van vertrouwen en gelijkwaardigheid op nummer 1- hierna kan er pas resultaat ontstaan. Ook worden ouders en andere begeleiders (bijvoorbeeld IB’er, leerkracht etc) betrokken bij de behandeling, zonodig.

Er wordt lichaamsgericht gewerkt (beweging, spel, eigen lichaam, yoga) en met behulp van ontspannings- en regulatie-oefeningen. De holistische visie staat centraal, waardoor ook andere complementaire behandelaars betrokken zouden kunnen worden. Het belangrijkste is een duidelijke en volledige intake om zicht te krijgen op het gehele kind en zijn/haar ontwikkeling, om te zien en te weten wat erna nodig is aan behandeling en/of observatie.

Ouders, kinderen en verwijzers kunnen binnen onze praktijk terecht voor kind-therapie (lichaamsgericht), gezinstherapie, (lichaamsgerichte) traumatherapie en behandeling.

Een verwijzing kan via uw gemeente of huisarts. Met de gemeenten in de regio Noord- Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray) is er een raamovereenkomst, waardoor uw kind voor vergoede hulp in aanmerking komt. Daarnaast is vergoeding met PGB en/of een aanvullende zorgverzekering in sommige gevallen mogelijk.

Op dit moment is er sprake van een geringe wachttijd. Dat wil zeggen dat na telefonisch contact er binnen 2 weken een intake plaatsvindt, waarna de verdere behandeling direct gestart kan worden.

“Mijn dochter heeft veel meer rust in zichzelf
en heeft geleerd om zelf invloed uit te oefenen op haar gedachten.”

Praktijk Moniek Beelen is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.